نمادهای اعتماد

به روز شده در آذر , ۱۴۰۱

یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی ، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.
در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد.
ما هم بعد از گذراندن مراحل اداری، نمادهای اعتماد الکترونیکی را کسب کردیم.

zarinpal
[html_block id="258"]
سبدخرید