نمایندگی فیلتر دونالدسون | Donaldson

فروشگاه اینترنتی فیلتر مهدی | Filter Mahdi

فروش انواع فیلترها با بیشترین کیفیت و کمترین قیمت

شرکت دونالدسون در سال ۱۹۱۵ توسط یک جوان آمریکایی تاسیس شد.

او که یک فروشنده در شرکت تراکتورسازی بود، از یک مزرعه بازدید کرد و متوجه شد که گرد و غبار چه تاثیر منفی ای روی عملکرد موتور تراکتور دارد.

فرانک با استفاده از یک دستگاه ساده پاک کننده هوا برای محافظت از موتور تراکتور اولین قدم را برای اختراع فیلتر انجام داد! سپس او با ثبت اختراع و معرفی خود به بازار، تصمیم به راه اندازی این شرکت کرد.

کیفیت این محصولات در بالاترین رده کیفی قرار دارد و انحصار تولید بسیاری از فیلترها تنها در اختیار این شرکت است و این امر حاکی از ابداع بسیاری از فیلترها توسط دونالدسون می‌باشد.


نمایندگی فیلتر Donaldson

نمایش 1–24 از 45 کالا

فیلتر هواکش دونالدسون مدل P181137

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش دونالدسون مدل P181137 نصب فیلتر هواکش جدید Donaldson® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش دونالدسون مدل X006253

۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش دونالدسون مدل X006253 نصب فیلتر هواکش جدید Donaldson® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش دونالدسون مدل P821938

۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش دونالدسون مدل P821938 نصب فیلتر هواکش جدید Donaldson® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش دونالدسون مدل X770721

۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش دونالدسون مدل X770721 نصب فیلتر هواکش جدید Donaldson® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش دونالدسون مدل X770892

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش دونالدسون مدل X770892 نصب فیلتر هواکش جدید Donaldson® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش دونالدسون مدل X006244

۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش دونالدسون مدل X006244 نصب فیلتر هواکش جدید Donaldson® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش دونالدسون مدل X70651

۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش دونالدسون مدل X70651 نصب فیلتر هواکش جدید Donaldson® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش دونالدسون مدل P532410

۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش دونالدسون مدل P532410 نصب فیلتر هواکش جدید Donaldson® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P550445

۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P550445 در دنیای فیلتر گیربکس امروز، شما می خواهید مطمئن باشید که بهترین فیلتر را به

فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P550084

۵,۵۸۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P550084 در دنیای فیلتر گیربکس امروز، شما می خواهید مطمئن باشید که بهترین فیلتر را به

فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P179342

۲۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P179342 در دنیای فیلتر گیربکس امروز، شما می خواهید مطمئن باشید که بهترین فیلتر را به

فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P176567

۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P176567 در دنیای فیلتر گیربکس امروز، شما می خواهید مطمئن باشید که بهترین فیلتر را به

فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P173689

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P173689 در دنیای فیلتر گیربکس امروز، شما می خواهید مطمئن باشید که بهترین فیلتر را به

فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P173042

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P173042 در دنیای فیلتر گیربکس امروز، شما می خواهید مطمئن باشید که بهترین فیلتر را به

فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P165675

۳۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P165675 در دنیای فیلتر گیربکس امروز، شما می خواهید مطمئن باشید که بهترین فیلتر را به

فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P165569

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هیدرولیک دونالدسون مدل P165569 در دنیای فیلتر گیربکس امروز، شما می خواهید مطمئن باشید که بهترین فیلتر را به

فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P55216

۱۹,۶۳۰,۰۰۰ ریال
فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P55216 فیلترهای آبگیر به دفع آلودگی ها از گازوئیل کمک می کنند، طوری که گازوئیل از

فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P553200

۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P553200 فیلترهای آبگیر به دفع آلودگی ها از گازوئیل کمک می کنند، طوری که گازوئیل از

فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P551864

۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P551864 فیلترهای آبگیر به دفع آلودگی ها از گازوئیل کمک می کنند، طوری که گازوئیل از

فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P551424

۸,۷۳۰,۰۰۰ ریال
فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P551424 فیلترهای آبگیر به دفع آلودگی ها از گازوئیل کمک می کنند، طوری که گازوئیل از

فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P550904

۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال
فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P550904 فیلترهای آبگیر به دفع آلودگی ها از گازوئیل کمک می کنند، طوری که گازوئیل از

فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P550900

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P550900 فیلترهای آبگیر به دفع آلودگی ها از گازوئیل کمک می کنند، طوری که گازوئیل از

فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P550748

۱۵,۱۷۰,۰۰۰ ریال
فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P550748 فیلترهای آبگیر به دفع آلودگی ها از گازوئیل کمک می کنند، طوری که گازوئیل از

فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P550747

۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال
فیلتر آبگیر دونالدسون مدل P550747 فیلترهای آبگیر به دفع آلودگی ها از گازوئیل کمک می کنند، طوری که گازوئیل از