نمایندگی فیلتر فلیتگارد | Fleetguard

فروشگاه اینترنتی فیلتر مهدی | Filter Mahdi

فروش انواع فیلترها با بیشترین کیفیت و کمترین قیمت

فیلتر کامینز از سال ۱۹۵۸ به عنوان یک خط تولید فیلتر واحد توسط  شرکت موتور کامینز برای پاسخگویی به نیازهای موتورهای دیزلی کامینز آغاز شد.

این مرکز که بعداً به عنوان شرکت فیلتر سیمور شناخته می شد ، در سیمور واقع در نزدیکی مقر کامینز در کلمبوس، ایندیانا بود.

تولید در آن سالهای اولیه شامل دو کارمند بود که فیلترهای روغن روغن و کیسه های پارچه ای را می دوختند.

در سال ۱۹۶۳ ، این شرکت نام خود را به Fleetguard تغییر داد، مارکی که سنگ بنای صنعت فیلتراسیون موتور دیزل شد.


نمایندگی فیلتر Fleetguard

نمایش 1–24 از 45 کالا

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AH19037

۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AH19037 نصب فیلتر هواکش جدید Fleetguard® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AH1136

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AH1136 نصب فیلتر هواکش جدید Fleetguard® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF899m

در حال تامین کالا
فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF899m نصب فیلتر هواکش جدید Fleetguard® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF851

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF851 نصب فیلتر هواکش جدید Fleetguard® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26557

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26557 نصب فیلتر هواکش جدید Fleetguard® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26510

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26510 نصب فیلتر هواکش جدید Fleetguard® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26431

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26431 نصب فیلتر هواکش جدید Fleetguard® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26173

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26173 نصب فیلتر هواکش جدید Fleetguard® در وسیله نقلیه ، آلودگی های مضر را فیلتر کرده

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5488

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5488 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر را برای

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5485

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5485 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر را برای

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF231

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF231 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر را برای

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5052

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5052 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر را برای

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5706

۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5706 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر را برای

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5018

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5018 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر را برای

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF211

۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF211 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر را برای

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF202

۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF202 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر را برای

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6359

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6359 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6547

در حال تامین کالا
فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6547 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6554

در حال تامین کالا
فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6554 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6600

در حال تامین کالا
فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6600 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF7076

در حال تامین کالا
فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF7076 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6555

۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6555 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6588

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6588 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6329

در حال تامین کالا
فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6329 در دنیای فیلتر روغن امروز، شما می خواهید مطمئن شوید که بهترین فیلتر