نمایندگی فیلتر فلیتگارد | Fleetguard

فروشگاه اینترنتی فیلتر مهدی | Filter Mahdi
فروش انواع فیلترها با بیشترین کیفیت و کمترین قیمت

فیلتر کامینز از سال ۱۹۵۸ به عنوان یک خط تولید فیلتر واحد توسط  شرکت موتور کامینز برای پاسخگویی به نیازهای موتورهای دیزلی کامینز آغاز شد.

این مرکز که بعداً به عنوان شرکت فیلتر سیمور شناخته می شد ، در سیمور واقع در نزدیکی مقر کامینز در کلمبوس، ایندیانا بود.

تولید در آن سالهای اولیه شامل دو کارمند بود که فیلترهای روغن روغن و کیسه های پارچه ای را می دوختند.

در سال ۱۹۶۳ ، این شرکت نام خود را به Fleetguard تغییر داد، مارکی که سنگ بنای صنعت فیلتراسیون موتور دیزل شد.

نمایندگی فیلتر Fleetguard

نمایش 1–24 از 45 کالا

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AH19037

شماره فنی محصول: AH19037

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AH1136

شماره فنی محصول: AH1136

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF899m

شماره فنی محصول: AF899m

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF851

شماره فنی محصول: AF851

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26557

شماره فنی محصول: AF26557

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26510

شماره فنی محصول: AF26510

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26431

شماره فنی محصول: AF26431

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر هواکش فیلیتگارد مدل AF26173

شماره فنی محصول: AF26173

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5488

شماره فنی محصول: FF5488

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5485

شماره فنی محصول: FF5485

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF231

شماره فنی محصول: FF231

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5052

شماره فنی محصول: FF5052

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5706

شماره فنی محصول: FF5706

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF5018

شماره فنی محصول: FF5018

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF211

شماره فنی محصول: FF211

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد مدل FF202

شماره فنی محصول: FF202

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گازوئیل

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6359

شماره فنی محصول: HF6359

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6547

شماره فنی محصول: HF6547

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6554

شماره فنی محصول: HF6554

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6600

شماره فنی محصول: HF6600

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF7076

شماره فنی محصول: HF7076

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6555

شماره فنی محصول: HF6555

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6588

شماره فنی محصول: HF6588

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر گیربکس و هیدرولیک فیلیتگارد مدل HF6329

شماره فنی محصول: HF6329

ناموجود

نوع فیلتر

فیلتر گیربکس و هیدرولیک

کارخانه سازنده

Fleetguard