لیست قیمت فیلتر آبگیر گازوئیل ساکورا

فیلتر آبگیر گازوئیل ساکورا در تهران و سراسر کشور

در حال نمایش 19 نتیجه

برند

فیلتر آبگیر ساکورا مدل SFC-55230

شماره فنی محصول: Sfc-55230
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا مدل SFC-5521

شماره فنی محصول: Sfc-5521
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا مدل SFC-5304-10

شماره فنی محصول: Sfc-5304-10
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا مدل SFC-5115

شماره فنی محصول: Sfc-5115
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا مدل SFC-45020

شماره فنی محصول: Sfc-45020
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا مدل SFC-4302

شماره فنی محصول: Sfc-4302
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا مدل SFC-24020

شماره فنی محصول: Sfc-24020
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا مدل SFC-53070-10

شماره فنی محصول: Sfc-53070-10
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا مدل SFC-2201

شماره فنی محصول: Sfc-2201
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا SFC-56040

شماره فنی محصول: Sfc-56040
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا SFC-5509-10

شماره فنی محصول: Sfc-5509-10
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا SFC-56020B

شماره فنی محصول: Sfc-56020B
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۳۴۵ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۱۸ میلیمتر

قطر دهانه

1 1/4-12 UNF-2B

فیلتر آبگیر ساکورا SFC-5707

شماره فنی محصول: Sfc-5707
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۳۱۱.۴، ۲۸۶ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۱۵.۵ میلیمتر

قطر دهانه

1 1/4-12 UNF-2B

فیلتر آبگیر ساکورا SFC-5708

شماره فنی محصول: Sfc-5708
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۴۰ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۷۶ میلیمتر

قطر دهانه

۶۲.۲، ۷۱.۷ میلیمتر

فیلتر آبگیر ساکورا SFC-7912-30

شماره فنی محصول: SFC-7912-30
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

155.5،143.5 میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

108 میلیمتر

قطر دهانه

90،80 میلیمتر

فیلتر آبگیر ساکورا SFC-5301-10

شماره فنی محصول: Sfc-5301-10
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا SFC-2203

شماره فنی محصول: Fc-2203
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر آبگیر ساکورا SFC-1905-10

شماره فنی محصول: Sfc-1905-10
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۶۹، ۱۵۶ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۹۳ میلیمتر

قطر دهانه

1-14 UNS-2B

فیلتر آبگیر ساکورا مدل FC-5403

شماره فنی محصول: FC-5403
نوع فیلتر

فیلتر آبگیر گازوئیل

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۷۳.۴ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۷۱.۵ ، ۷۶ میلیمتر

قطر دهانه

۶۲.۴ میلیمتر