لیست قیمت فیلتر روغن ساکورا

فیلتر روغن ساکورا در تهران و سراسر کشور

در حال نمایش 10 نتیجه

نوع فیلتر
برند

فیلتر روغن ساکورا C-1605

شماره فنی محصول: C-1605
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

قطر ۱ (میلیمتر)

۸۰ میلیمتر

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۸۰ میلیمتر

قطر دهانه

M20X1.5-6H

فیلتر روغن ساکورا C-5812

شماره فنی محصول: C-5812
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۰۲ میلیمتر

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۵۰ میلیمتر

قطر دهانه

1-12 UNF-2B

فیلتر روغن ساکورا C-6218

شماره فنی محصول: C-6218
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

قطر ۱ (میلیمتر)

۹۳ میلیمتر

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۴۰.۵ میلیمتر

قطر دهانه

1-12 UNF-2B

فیلتر روغن ساکورا C-5705

شماره فنی محصول: C-5705
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر روغن ساکورا C-6204

شماره فنی محصول: C-6204
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر روغن ساکورا C-5704

شماره فنی محصول: C-5704
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر روغن ساکورا C-5701

شماره فنی محصول: C-5701
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر روغن ساکورا C-5711

شماره فنی محصول: C-5711
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۱۸ میلیمتر

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۹۴ میلیمتر

قطر دهانه

M90X2-6H

فیلتر روغن ساکورا C-5710

شماره فنی محصول: C-5710
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۱۸ میلیمتر

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۹۹ میلیمتر

قطر دهانه

M95X2.5-7H

فیلتر روغن ساکورا C-1314

شماره فنی محصول: C-1314
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Sakura

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۱۸ میلیمتر

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۹۹ میلیمتر

قطر دهانه

UN-2B 1/2-16 1