لیست قیمت فیلتر روغن فیلیتگارد

فیلتر روغن فیلیتگارد در تهران و سراسر کشور

در حال نمایش 9 نتیجه

نوع فیلتر
برند

فیلتر روغن فیلیتگارد مدل LF4054

شماره فنی محصول: LF4054
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر روغن فیلیتگارد مدل LF670

شماره فنی محصول: LF670
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر روغن فیلیتگارد مدل LF777

شماره فنی محصول: LF777
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر روغن فیلیتگارد مدل LF9009

شماره فنی محصول: LF9009
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر روغن فیلیتگارد مدل LF9001

شماره فنی محصول: LF9001
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Fleetguard

فیلتر روغن فیلیتگارد مدل LF9000

شماره فنی محصول: LF9000
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Fleetguard

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۹۹ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۱۸ میلیمتر

قطر دهانه

M95X2.5-7H

فیلتر روغن فیلیتگارد مدل LF16015

شماره فنی محصول: LF16015
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Fleetguard

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۱۷۲ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۹۳.۵ میلیمتر

قطر دهانه

M27X2-6H

فیلتر روغن فیلیتگارد مدل LF667

شماره فنی محصول: LF667
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Fleetguard

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۶۲ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۰۸، ۹۹.۵ میلیمتر

قطر دهانه

۸۹.۵ میلیمتر

فیلتر روغن فیلیتگارد مدل LF3349

شماره فنی محصول: LF3349
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

Fleetguard

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۷۴ میلیمتر

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۹۳ میلیمتر

قطر دهانه

۷۰.۳ میلیمتر