لیست قیمت فیلتر روغن کوماتسو

فیلتر روغن کوماتسو در تهران و سراسر کشور

در حال نمایش 9 نتیجه

نوع فیلتر
برند

فیلتر روغن کوماتسو 5100-50-6610

شماره فنی محصول: 6610-50-5100
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

KOMATSU

فیلتر روغن کوماتسو 2110-211-600

شماره فنی محصول: 600-211-2110
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

KOMATSU

فیلتر روغن کوماتسو 1230-211-600

شماره فنی محصول: 600-211-1230
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

KOMATSU

فیلتر روغن کوماتسو 4540-01-6742

شماره فنی محصول: 6742-01-4540
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

KOMATSU

فیلتر روغن کوماتسو 5142-51-6736

شماره فنی محصول: 6736-51-5142
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

KOMATSU

فیلتر روغن کوماتسو 5121-51-6136

شماره فنی محصول: 6136-51-5121
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

KOMATSU

فیلتر روغن کوماتسو 6241-211-600

شماره فنی محصول: 600-211-6241
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

KOMATSU

فیلتر روغن کوماتسو 1340-211-600

شماره فنی محصول: 600-211-1340
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

KOMATSU

فیلتر روغن کوماتسو 1231-211-600

شماره فنی محصول: 600-211-1231
نوع فیلتر

فیلتر روغن

کارخانه سازنده

KOMATSU

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۱۶.۰۸ میلیمتر

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۲۸۷.۲۷ میلیمتر

قطر دهانه

1 1/2-12 UNS-2B