لیست قیمت فیلتر هواکش ساکورا

فیلتر هواکش ساکورا در تهران و سراسر کشور

در حال نمایش 19 نتیجه

نوع فیلتر
برند

فیلتر هواکش ساکورا A-5108-S

شماره فنی محصول: A-5108-S
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-5570-S

شماره فنی محصول: A-5570-S
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-7003-S

شماره فنی محصول: A-7003-S
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-5558-S

شماره فنی محصول: A-5558-S
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-5555-S

شماره فنی محصول: A-5555-S
کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا AS-5628-S

شماره فنی محصول: as-5628-s
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-5107-S

شماره فنی محصول: A-5107-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا AS-1014-S

شماره فنی محصول: as-1014-s
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا AS-1024-S

شماره فنی محصول: as-1024-s
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-2709-S

شماره فنی محصول: A-2709-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا AS-5102-S

شماره فنی محصول: AS-5102-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-88170-S

شماره فنی محصول: A-88170-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-5668-S

شماره فنی محصول: A-5668-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-5613-S

شماره فنی محصول: A-5613-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-5549-S

شماره فنی محصول: A-5549-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-86390-S

شماره فنی محصول: A-86390-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا A-8602-S

شماره فنی محصول: A-8602-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

ارتفاع ۱ (میلیمتر)

۳۱۲، ۳۰۴ میلیمتر

قطر ۱ (میلیمتر)

۱۲۷.۵ میلیمتر

قطر دهانه

۸۳ میلیمتر

فیلتر هواکش ساکورا A-8579-S

شماره فنی محصول: a-8579-s
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura

فیلتر هواکش ساکورا AS-2833-S

شماره فنی محصول: AS-2833-S
نوع فیلتر

فیلتر هواکش

کارخانه سازنده

Sakura